Home.
Info.
Nieuwbouw / Renovatie.
Kozijnen / Velux.
Luifels.
Veranda's.
Latex spuiten.
Professionele verf.
Contact.
Home.

Info.

Nieuwbouw / Renovatie.

Kozijnen / Velux.

Luifels.

Veranda's.

Latex spuiten.

Professionele verf.

Contact.

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website van Timmer & Onderhoudsbedrijf Sleeuwijk (in het vervolg TO-Sleeuwijk) te Sleeuwijk gelden de volgende voorwaarden: De website is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen we niet garanderen dat de informatie op deze site volledig, juist en actueel is. Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend. TO-Sleeuwijk is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie.

Deze website kan links naar andere websites bevatten. De inhoud van deze websites wordt door TO-Sleeuwijk niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid en actualiteit. TO-Sleeuwijk is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen tekst, foto's, audio, geluid en software) behoren toe aan TO-Sleeuwijk of haar toeleveranciers. Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van TO-Sleeuwijk worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Op deze website en deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Timmer & Onderhoudsbedrijf Sleeuwijk

Munnikenhof 6, 4254 DL Sleeuwijk T. 0183-310115
 

Timmer & Onderhoudsbedrijf Sleeuwijk is statutair gevestigd in Sleeuwijk en ingeschreven in de Kamer van Koophandel Tilburg onder nr. 18086632.

DISCLAIMER